TanjaGorjan logo

Dejavnost naročnika: fotografiranje in obdelava fotografij

Opravljene storitve: izdelava vodnega žiga za zaščito avtorskih pravic