zigUnitri

Dejavnost naročnika: univerza za tretje življensko obdobje

Opravljene storitve: izdelava logotipa in žiga